Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Turun Taxi-Center  Oy
Puistomäenkatu 5320810 Turku
Y-tunnus: 1605416-9
Puh. 0600 306030

Rekisteriasioita hoitaa
Rekisteriasioita hoitaa Turun Taxi-Center  Oy:n henkilökunta.

Rekisterin nimi
Turun Taxi-Center  Oy:n asiakas- ja  markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Turun Taxi-Center Oy:lle.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamaan asiakassuhteen hoitoon ja / tai markkinointiin liittyvät tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, kotisivujen tilaus- ja tarjouspyyntölomakkeilta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

Tietojen luovutus
Turun Taxi-Center  Oy luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

<< Takaisin etusivulle